H. Ch. Andersen TITLE

Niet krajších rozprávok, ako tie ktoré píše sám život.

Ch. Baudelaire

Život je nemocnica, v ktorej každý pacient chce zmeniť posteľ.

Post 3

H. Ch. Andersen TITLE

Niet krajších rozprávok, ako tie ktoré píše sám život.

Ch. Baudelaire

Život je nemocnica, v ktorej každý pacient chce zmeniť posteľ.